Asia-03-2141 8250  West-03-2143 3939

Travel, Redefined.

OKINAWA CHARTER FLIGHT FINAL CALL Find out more

“Live life with no excuses travel with no regret” ― Oscar Wilde

BEIJING YUNNAN KUNMING SHANGHAI ZHANGJIAJIE / YANGTZE RIVER NORTH XINJIANG & SILK ROAD GUILIN HENAN TIBET SICHUAN CHENGDU DONGBEI HARBIN FUJIAN XIAMEN SHANDONG COST SAVER XI'AN GUIZHOU HAINAN

BEIJING + TIANJIN

No Shopping Stop 无购物

Duration / 6 Days 4 Nights
Availability / 2019

FROM RM
2,299*
Per Person

View Tour

Itinerary

MAJESTIC BEIJING

No Shopping Stop 无购物 | MAR - NOV 3 - 11月

Duration / 7 Days 5 Nights
Availability / 2019

FROM RM
3,399*
Per Person

View Tour

Itinerary

MONO BEIJING

No Shopping Stop 无购物 | DEC 12月

Duration / 7 Days 5 Nights
Availability / 2019

FROM RM
3,399*
Per Person

View Tour

Itinerary

BEIJING + TIANJIN

No Shopping Stop 无购物

Duration / 6 Days 4 Nights
Availability / 2020

FROM RM
2,699*
Per Person

View Tour

Itinerary

MONO BEIJING

No Shopping Stop 无购物 | JAN - FEB 1 - 2月

Duration / 7 Days 5 Nights
Availability / 2020

FROM RM
3,799*
Per Person

View Tour

Itinerary

MAJESTIC BEIJING

No Shopping Stop 无购物 | MAR - NOV 3 - 11月

Duration / 7 Days 5 Nights
Availability / 2020

FROM RM
3,299*
Per Person

View Tour

Itinerary